diumenge, 12 de març del 2023

Des del monestir

LLIBRES

Els monjos de Poblet, en començar la Quaresma, rebem un llibre a la sala capitular, que hem de llegir tot sencer i per ordre, seguint la invitació de sant Benet (Regla 48,15). Aquesta mena de dia del llibre monàstic m’ha inspirat les consideracions següents.

Una de les escenes més extraordinàries de la història de la literatura universal és, potser, la de la crema de llibres en un corral d’un poble innominat de la Manxa, a l’inici del Quixot de Cervantes. Per tot el que significa. Els censors, el capellà i el barber, salvaven, entre altres, de la crema, el nostre Tirant lo Blanc, «un tesoro de contento y una mina de pasatiempos». A la trona del refetor de Poblet hi passen molts llibres al llarg de l’any. Un bon nombre, al meu entendre, mereixeria ser pastura de les flames, i no tant pel seu contingut o per les seves idees, sinó més aviat, per la seva banalitat: avui, sembla, tothom es veu en cor d’escriure un llibre!

De les darreres lectures del nostre refetor, entre altres, salvaria aquests: SOS Cristians. La persecució dels cristians en el món d’avui, una realitat silenciada, de Pilar Rahola (Columna 2018). Un testimoni clar i valent, que ens va captivar poderosament durant uns dies. La seva lectura va provocar, a més, un diàleg molt interessant amb l’autora. Un altre que jo estalviaria: Amor que crema. Escrits del Marc Vilarassau SJ (Claret 2021), un recull de les homilies del malaguanyat jesuïta traspassat el 2013. Em van semblar un exemple molt reeixit i inspirat de la predicació que podria suscitar avui una nova evangelització. Un altre títol, encara: Joaquima de Vedruna, quatre vides en una, de M. Teresa Llach ccv (Claret 2021). Una proposta biogràfica d’una dona del segle XIX de casa nostra, que aprèn, en el dia a dia, tot afrontant amb un gran realisme humà els reptes del seu moment històric, a créixer en l’amistat de Déu, a ser santa en la quotidianitat.

Aquests els salvaria de les flames, entre molts d’altres, és clar: «no esté aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros, y nos encanten».

Publicat a Catalunya Cristiana, 2268, 12 març 2023