dijous, 21 de setembre del 2017

Comunicat conjunt dels Pares Abats
dels Monestirs de Poblet i de Montserrat

“Amb tota humilitat demanem als governants de Catalunya i d’Espanya un exercici de màxima prudència i responsabilitat per a un diàleg constructiu”

Montserrat/Poblet, 21 de setembre de 2017. Els abats dels monestirs de Poblet i de Montserrat, Fra Octavi Vilà i P. Josep M. Soler, han elaborat una comunicat conjunt arran del moment que viu Catalunya. És el següent:

L’hora que viu Catalunya és delicada i preocupant, cal un exercici de responsabilitat per part de tots, cal extremar la prudència dels governants, cal cercar i portar a la pràctica vies de solució als problemes plantejats.

Els nostres monestirs estan fortament arrelats en l’espiritualitat i la història de Catalunya. Ni és la nostra intenció, ni ens pertoca prendre part per cap altra cosa que no sigui la pau, el diàleg, les llibertats d’expressió democràtica, la convivència social i el respecte als drets individuals i als del nostre poble.

El dret a la participació en la vida política i social ha de ser garantit, en un estat democràtic, per aquells als quals correspon la responsabilitat de govern, que tenen l’obligació d’interpretar el bé comú del seu país escoltant la veu de la majoria i respectant alhora la dels qui es troben en minoria.

Amb tota humilitat demanem als governants de Catalunya i d’Espanya un exercici de màxima prudència i responsabilitat per a un diàleg constructiu.

Preguem a Santa Maria, sota l’advocació de Montserrat, patrona de Catalunya, pel nostre poble i la seva situació present.
_________________________________________                       
Departament de Premsa i Comunicació de Montserrat
93 877 77 75 / 606 942 948 / oscarbardaji@abadiamontserrat.net