diumenge, 20 de maig del 2018

Des del monestir

MATER ECCLESIAE

Demà celebrarem una nova memòria de la Mare de Déu, instituïda pel papa Francesc: la Benaurada Verge Maria Mare de l’Església. Podríem dir que la lex credendi que Pau VI va formular en la clausura de la tercera sessió del Concili Vaticà II (21 novembre 1964), ara, oficialment, esdevé també lex orandi de l’Església.

Personalment no sóc massa amic d’anar afegint memòries obligatòries al calendari universal. Podríem trobar-nos un dia amb la necessitat de tornar a expurgar-lo, com ja es va haver de fer. Si més no, aquesta memòria, a diferència d’altres, com per exemple la Benaurada Verge Maria Reina, té un bon fonament teològic en el camí de la fe de l’Església que arriba fins al capítol VIII de la Lumen Gentium: La Benaurada Verge Maria en el misteri de Crist i de l’Església.

En efecte, la memòria que estrenarem tot just al tombant del temps de durant l’any, plens encara els nostres ulls de la llum pasqual, ens ajudarà a situar Maria correctament en el camí i en la fe de l’Església. Maria, la primera creient, la qui agombola la fe de l’Església, al cenacle, en pregària amb els apòstols. Una fe que se li tornà camí, camí amb el seu poble, un poble creient, des de l’Anunciació a Natzaret, passant per l’abraçada a la seva cosina Elisabet i el cant del Magníficat. Una fe que se li tornà pa de vida a la menjadora de Betlem, espasa al temple amb el vell Simeó, i paraula de saviesa, encara una altra vegada al temple, amb el Nen perdut i retrobat. I, finalment, una fe que se li tornà ginesta i farigola, en el misteri de sofriment i de glòria del seu Fill, als peus de la creu i al llindar de la tomba buida.

Jesús, en el deixeble estimat, ens la confià a tots nosaltres, Maria, mare i deixebla, i ens confià a ella, a la seva tendresa amatent. Quan reso els misteris de Glòria del Rosari, substitueixo sempre el darrer per aquest: «Maria, mare i deixebla, en el misteri de Crist i de l’Església».

Santa Maria, Verge del Cenacle, Mare de l’Església, pregueu per nosaltres.

Publicat a Catalunya Cristiana, 2017, 20 maig 2018