dilluns, 20 de juliol del 2009

Dia 25 de juliol
SANT JAUME, APÒSTOL

__________

LITÚRGIA DE LES HORES
Intencions de Laudes i Vespres

Primeres Vespres
Som el conreu de Déu, som un edifici fet de pedres vivents, i un temple espiritual. Invoquem Jesucrist, l’Anyell que lleva el pecat del món, que ha edificat la seva Església sobre la fe dels apòstols.
 • Doneu a l’Església l’alegria i la fortalesa de la fe, perquè porti a totes les realitats humanes la sal de l’esperança i la llum de l’amor.
 • Doneu a la comunitat dels vostres fidels la perseverança joiosa en l’ensenyament dels apòstols, i la capacitat de transmetre’l a les noves generacions.
 • Concediu al vostre poble que peregrina en aquest món, de seguir-vos sempre a vós, oh Crist, estel que mai no es pon, esplendor de la Veritat.
 • Asseieu a la taula de les vostres noces, amb Santa Maria, els apòstols, els màrtirs, els monjos i tots els sants, els nostres germans que han fresat ja el camí de l’Eternitat.
Preguem el Senyor. Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat.

Laudes
Plens els nostres ulls de la llum radiant d’aquest nou matí, lloem i glorifiquem el Senyor de la glòria, que, ressuscitat, alegrà els apòstols amb el seu rostre serè.
 • Jesús, Senyor, sigueu-nos propici en aquest dia que us dediquem. Que la nostra fe sigui sempre albada i dia sense posta, perquè us glorifiqui la confessió de les nostres obres.
 • Jesús, Senyor, que enfortíreu els vostres apòstols quan vacil·laven, feu-nos sempre fidels en la confessió de les vostres meravelles, perquè us glorifiquin també les nostres paraules.
 • Jesús, Senyor, que prometéreu de retrobar els apòstols a Galilea després de ressuscitar, acompanyeu-nos, oh celestial Pelegrí, pels camins de la vida, vós que en feu una lloança agraïda als vostres dons.
 • Jesús, Senyor, que alenàreu damunt els Apòstols el vostre sant Esperit de llibertat i de vida, feu créixer entre nosaltres els valors de l’estimació, del respecte i de l’obertura, vós que teniu la vostra glòria en tot home vivent.
 • Jesús, Senyor, que seieu a la taula dels apòstols com a servidor, concediu-nos de rentar-nos els peus els uns als altres en els serveis setmanals de la comunitat.
Preguem el Senyor. Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat.

Segones Vespres
Fem pujar fins al senat dels apòstols l’encens de la nostra pregària. Que ells intercedeixin davant el seu Mestre i Senyor, perquè es compadeixi de la seva Església.
 • Envieu, Senyor, el vostre Esperit de saviesa a la comunitat dels vostres deixebles, perquè sàpiga discernir els camins de la vostra voluntat.
 • Sigueu a prop nostre Senyor, renovant la nostra esperança, enfortint la nostra fidelitat en el servei dels germans.
 • Acompanyeu la humanitat pels camins de la història i de la vida, brilleu damunt d’ella com una estrella en les foscors de ponent.
 • Vós, que heu fet del sepulcre de l’apòstol sant Jaume una cruïlla d’espiritualitat, de diàleg i de cultura, guieu el vostre poble pels camins de l’autèntica humanització en Crist.
 • Vós, que acolliu la confessió martirial de la sang dels apòstols, sacieu tots els nostres germans difunts amb les delícies del vostre Mannà amagat.
Preguem el Senyor. Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat.