dimarts, 15 de gener del 2008

Himne: Sant Maur i sant Plàcid

15 de gener
Sant Maur i sant Plàcid, deixebles de sant Benet

Unim festivament en un sol cant,
dels monjos Maur i Plàcid, la lloança:
per ells s’alegra amb doble benaurança,
dels cenobites, el llinatge sant.

Fervent desig us porta al monestir,
prop de Benet cercant discret guiatge:
escola del Senyor, diví mestratge,
Paraula, amb salms i càntics, pel camí.

Al claustre us emuleu en amistat,
de l’ànima i la ment experts manobres;
servint a l’obrador amb les bones obres,
dreceu al cel graons d’humilitat.

Les aigües, Plàcid, cuiden engolir,
i Maur hi acut, que d’obeir no es cansa:
l’infant, però, Benet, veu que s’atansa,
com Pere caminant pel llac, ahir.

Del sant baró de Déu, fidels, seguiu,
la Regla que, estimant, els cors dilata:
la lletra de la llei, eixorca, mata;
pel verb de l’Evangeli tot reviu.

Glorifiquem l’excelsa Trinitat,
fondal d’amor i vida incorruptible,
tresor de santedat, inexhaurible,
del Pare, el Fill i l’Esperit Sagrat. Amén.