dimecres, 18 de juny del 2008

Litúrgia: Intencions de Laudes i Vespres I

LITÚRGIA DE LES HORES
Intencions de Laudes i Vespres

Temps de durant l’any

Diumenge, I Vespres
Lloem Jesucrist que, havent reposat al sepulcre, ha ressuscitat victoriós i ha consagrat per a nosaltres el dia del Diumenge.
 • Gràcies, Senyor, per l’Església comunitat, on aprenem a seguir-vos i a traduir l’Evangeli en l’ètica de l’amor i de la vida. Ajudeu-nos, si defallim.
 • Gràcies, Senyor, pel món, que heu omplert de glòria i de bondat, i que heu vingut a salvar. Advertiu-nos, quan volem defugir les nostres responsabilitats en el món.
 • Gràcies, Senyor, pels germans que ens han precedit en el camí de la fe, i que heu acollit ja en el Dissabte de les vostres delícies. Sosteniu la nostra fe, si es trenca o defalleix.
Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Diumenge, Laudes
Òptim creador de la Llum, Déu bo, que feu resplendir el primer dia de la setmana amb l’esclat joiós de la Resurrecció de Jesucrist, el vostre Fill. Us invoquem i us lloem.
 • Ajudeu-nos a viure tot el dia d’avui com a fills de la llum.
 • Que us sigui plaent la nostra lloança per l’ofrena sacrificial de Jesús, que commemorem en l’Eucaristia dominical.
 • Que la llum que trobem en la vostra Paraula ens torni serens i radiants de la vostra glòria.
 • Que en el servei diligent i eficaç als nostres germans siguem expressió clara que hem passat de la foscor del pecat a la llum de la vida nova.
Agraïts, us invoquem i us beneïm. Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Diumenge, II Vespres
En la pau i la serenor d’aquest dia de goig i de festa, quan la llum ja declina, preguem el Senyor, que és Llum i resplendor de la Llum.
 • Pel vigor espiritual i la plenitud humana de les nostres comunitats cristianes.
 • Per una identitat forta, creativa i oberta, per al nostre poble i les nostres institucions socials i culturals.
 • Per un autèntic esperit de servei, per als nostres polítics i governants.
 • Pel goig en el Regne de la Llum dels nostres germans, familiars i amics difunts.
Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Dilluns, Laudes
Oh Déu, que feu resplendir el segon dia de la setmana amb la creació del firmament del cel entre les aigües del caos, com a principi de tot ordre i harmonia. Us invoquem i us lloem.
 • Ordeneu l’amor en els nostres cors, Senyor, perquè puguem edificar la casa de la comunitat sobre els fonaments de l’amistat casta i desinteressada.
 • Esvaïu d’entre nosaltres el caos i la tenebra del pecat, de la divisió, de la rancúnia, i poseu-hi la vostra Paraula de perdó.
 • Vivifiqueu amb el vostre Esperit creador la nostra pregària i el nostre silenci, i feu-ne un espai de trobament i de diàleg amb vós.
 • Feu-nos, oh Pare, servidors i dispensadors discrets de la bondat de les vostres obres.
A vós, agraïts, adrecem la nostra súplica i la nostra lloança. Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Dilluns, Vespres
En aquesta hora del capvespre, fem nostres, davant de Déu, els anhels i les esperances dels homes, i preguem confiats.
 • Pels qui en l’Església han rebut el talent de l’acompanyament espiritual. Perquè ajudin els altres a créixer en la talla de la plenitud del Crist.
 • Pels qui en la nostra societat han rebut el talent de la creació artística. Que amb el seu art contribueixin a fer més bella i més humana la nostra casa comuna.
 • Per tots els qui, havent administrat en el temor de Déu els talents rebuts, han arribat ja davant la Porta del Paradís amb les vuit Claus de les Benaurances.
Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Dimarts, Laudes
Oh Déu, que feu resplendir el tercer dia de la setmana imposant un límit a la mar i vestint de verdor l’eixut, com a principi de vida sobre la terra. Us invoquem i us lloem.
 • Ensenyeu-nos a esperar-ho tot de vós, vós que vestiu amb tanta esplendidesa els lliris dels prats.
 • Feu fecund el nostre treball d’avui, doneu sentit a la nostra recerca.
 • Poseu un límit, com al mar, en el nostre cor, a les onades de l’afany de domini i de possessió sobre els altres.
 • Feu reverdir l’eixut de la nostra ànima amb la sembra de les virtuts.
 • Embelliu-la, si us plau, amb els lliris de la tendresa i la misericòrdia.
A vós, plens de goig, adrecem la nostra súplica amb acció de gràcies. Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Dimarts, Vespres
Enaltim el nom del Senyor, que estima i és fidel, i invoquem-lo en les nostres necessitats.
 • Per la missió de l’Església d’acompanyar la humanitat vers l’horitzó de l’esperança.
 • Per un nou humanisme que ompli de sentit la nova cultura de la globalització.
 • Pel respecte i la sobrietat en l’ús dels béns de la natura, del mar, de la terra, de l’aire que respirem.
 • Per la pràctica responsable de la solidaritat entre tots els països, i pel compromís polític de tots en la justícia i la pau, que ens anticipen el Regne de Benaurança.
Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Dimecres, Laudes
Oh Déu, que feu resplendir el quart dia de la setmana amb l’esclat dels grans llumeners: la lluna amb les estrelles, que omplen de bellesa la nit, i el sol, expressió de la vostra providència. Us invoquem i us lloem.
 • Feu resplendir, en les nostres foscors, la llum de la vostra Paraula.
 • Protegiu i enfortiu la nostra fe, tan pobra i trencadissa.
 • Escalfeu amb el vostre Esperit la fredor del nostre cor.
 • Feu brillar la nostra comunitat com un llumener d’esperança en la nit del món, en l’espera de la vostra Albada.
Amb goig us invoquem, unint la nostra lloança a la de tota la creació. Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Dimecres, Vespres
Vós, que sabeu els nostres camins i coneixeu l’ordit del teixit del nostre cor, estigueu atent, Senyor, a la nostra pregària.
 • Perquè els cristians sapiguem posar l’Evangeli com a llevat de transformació i d’alegria en totes les realitats humanes.
 • Perquè sapiguem fer dialogar la nostra fe amb la cultura i amb la fe dels altres creients.
 • Perquè visquem amb radicalitat i sinceritat el compromís ètic de la nostra fe.
 • Perquè l’esperança en el Regne que ve, ens ajudi a estimar i a acollir la realitat actual, tan fràgil, però també tan bella!
Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Dijous, Laudes
Déu de la vida, que feu resplendir el cinquè dia de la setmana omplint de peixos els mars, i d’ocells els aires. Us invoquem i us lloem per la vostra bondat.
 • Vós, que doneu l’alè i el sosteniment a tota cosa, vetlleu sobre la nostra comunitat, feu-li experimentar sempre la vostra ajuda.
 • Ajudeu-nos a descobrir la bondat de la creació, vós que heu fet belles i bones totes les coses.
 • Ajunteu la nostra lloança a la de tots els éssers que heu creat, i que reben contínuament de vós l’existència com un do.
 • Feu-nos responsables en el servei dels germans, que no hi anteposem els nostres projectes personals o la nostra comoditat.
Amb fe us lloem i us donem gràcies. Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Dijous, Vespres
Recordeu-vos de nosaltres, Senyor. Veniu a salvar-nos, i escolteu amatent la nostra pregària.
 • Per les comunitats parroquials, els seus preveres i catequistes, i pels fidels laics que s’esforcen a viure l’Evangeli, amb senzillesa, en el dia a dia.
 • Per la resolució consensuada dels conflictes socials o laborals, per la responsabilitat de tots en la tasca política comuna.
 • Pels nostres estimats difunts, pels qui es troben en el tràngol de la mort, pels qui avui han deixat la seva casa terrenal per anar a la casa del Pare.
Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Divendres, Laudes
Oh Déu, que feu resplendir el sisè dia de la setmana amb la creació de l’home i la dona a imatge i semblança de la vostra glòria i de la vostra tendresa. Us invoquem i us lloem.
 • Moveu-nos a viure, Senyor, amb agraïment i amb responsabilitat, el do tan gran de la nostra dignitat de ser fills vostres.
 • No permeteu que malmetem cap germà nostre, ni amb la paraula, ni d’obra, ni amb la mirada, ni tan sols de pensament.
 • Augmenteu la nostra solidaritat i el nostre respecte envers la creació, vós que l’heu confiada a la nostra discreció perquè la guardéssim.
 • No oblideu, en la vostra misericòrdia, que som fang modelat per les vostres mans.
Gràcies, Senyor que mireu i estimeu la nostra humilitat. Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Divendres, Vespres
Elevem al Senyor la nostra pregària com ofrena sincera del capvespre.
 • Pels qui en l’Església han d’explicar la Paraula de Déu als seus germans. Perquè parlin el llenguatge de l’Esperit amb les obres de la caritat i de la veritat.
 • Pels fidels cristians. Que creixin en santedat, i amb la seva vida de fe convençuda i encoratjada, siguin testimoni de l’Absolut en el nostre món.
 • Pels malalts i per tots els qui comparteixen la creu de Crist, i pels qui els fan costat donant-los ajut i amistat.
Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Dissabte, Laudes
Oh Déu, que amb el vostre sant repòs del dissabte heu situat la creació en l’àmbit de la gratuïtat i de la lloança. Us invoquem i us lloem, vós que tot ho heu fet bo i heu vist que era bo.
 • Purifiqueu el nostre desig de la cobejança sense fre, obriu el nostre cor a la gratuïtat de la lloança.
 • Que caminem tot el dia d’avui amb santedat a la vostra presència.
 • Que, amb Santa Maria, meditem nit i dia les meravelles que heu obrat en nosaltres i aprenguem a discernir la vostra visita en tot el que ha sortit de les vostres mans.
 • Vós, que ens doneu el dissabte com a signe d’aliança i de pau, prepareu-nos a acollir aquell altre Dissabte de delícies, quan entrarem al vostre Repòs, Jesucrist, Fill vostre i Senyor nostre, a qui sigui donada tota glòria i tota lloança.
Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.