dimecres, 18 d’octubre del 2006

Himne: Sant Lluc, evangelista

18 d’octubre
Sant Lluc, evangelista

De Lluc, el jorn festiu anyal ens torna:
elogis dediquem a l’escriptor
que el temple de la fe avui exorna,
amb Actes i Evangeli, d’esplendor.

El verb de Lluc, amb claredat precisa,
del Crist Jesús ens lliura els sentiments;
del seu discurs la idea és ben concisa,
i nítids són els mots i els pensaments.

Del Déu clement a qui mou la tendresa,
sant Lluc ens duu la nova del perdó;
del gran convit, la joia i la certesa,
si es converteix, contrit, el pecador:

que el pare té la taula ben parada
per acollir el fill malgastador;
el gran amb urc malhumorat s’enfada,
li dol el goig per massa complidor.

Sant Lluc és el teòleg de Maria,
la mare i la deixebla del Senyor:
Magníficat que és cant i profecia
del Déu de l’aliança, salvador.

Exulti el nostre cor ple d’esperança
pel Pare provident i bondadós,
al Fill i a l’Esperit donem lloança,
amb Lluc al Déu potent i pietós. Amén.