dijous, 26 de març del 2020

STELLA CAELI

Pregària a la Mare de Déu en temps de pesta,
cantada pel grup Schola Antiqua, dirigit per Juan Carlos Asensio.


L’Estrella del Cel,
que alletà el Senyor,
extirpà la pesta de mort que havia plantat
el primer pare dels homes.

Que aquesta mateixa Estrella
es digni ara contenir els astres,
els atacs dels quals colpeixen el poble
amb les plagues d’una mort cruel.

O piadosa Estrella del Mar,
ajuda’ns en la pesta;
escolta’ns, Senyora,
puix el teu Fill et fa honor
no negant-te res.

Salva’ns, Jesús,
que la Verge Mare
et prega per nosaltres.

V. Prega per nosaltres, Santa Mare de Déu.
R. Perquè siguem dignes de les promeses de Crist.

Preguem
Déu de misericòrdia, Déu de pietat, Déu de perdó, que, compadint-te de l’aflicció del teu Poble, vas dir a l’Àngel que colpia el teu Poble: detura la mà per amor d’aquella Estrella gloriosa, els pits preciosos de la qual vas mamar per anul·lar el verí dels nostres pecats: concedeix-nos l’auxili de la teva gràcia, perquè siguem deslliurats amb tota seguretat de la pesta i d’una mort imprevista, i siguem alliberats misericordiosament de qualsevol entrebanc. Per Jesucrist, Rei de la Glòria, Salvador del Món, que viu i regna pels segles dels segles. Amén.