dilluns, 24 de desembre del 2007

Homilia, 24 desembre 2007

Dia 24 de desembre
2Sa 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Sl 88, 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 2a); Lc 1, 67-79

«Ha arribat la plenitud del temps. Déu envia el seu fill a la terra», hem cantat al començament amb paraules de Pau als Gàlates (4, 4). Aquesta exclamació fa d’avui, 24 de desembre, vigília de Nadal, un dia tot especial, ple d’expectació i de sant neguit.

En aquest dia, antigament, els monjos, a la sala capitular, a l’ho­ra de prima, escoltaven l’anunci del Nadal, en el cant solemne del martirologi. L’anunci, que nosaltres proclamarem aquesta nit santa, és la narració, joiosa i contemplativa, d’això que hem cantat tan concisament en l’introit. En efecte, amb la calenda de Nadal desgranarem la història de la salvació, des de la creació del món i de l’home i de la dona, passant pel diluvi, la crida d’A­braham, la sortida d’Egipte, la unció de David com a rei, fins arribar al punt culminant d’aquesta història, a la plenitud del temps d’aquesta llarga gestació del Messies d’Israel: «Jesucrist, Déu etern i Fill de l’etern Pare —cantarem—, volent santificar el món amb la seva vinguda, havent estat concebut per obra de l’Esperit Sant, passats nou mesos des de la seva concepció, a Betlem de Judà, neix de la Verge Maria, fet home.»

Bernat, en escoltar fa prop de nou segles aquest anunci, exclamava ple d’admiració: «Un crit de joia ressona avui per tota la terra; un crit de joia i de salvació. Hem escoltat una paraula bona, una paraula de consol, una paraula que destil·la goig, digna de tota la nostra veneració. Jesucrist, el Fill de Déu, neix a Betlem de Judà» (sermó en la vigília de Nadal, I). El nostre temps, el temps humà de la nostra història, és assumit per Déu, en Jesús, l’infant de Betlem. La nostra història humana esdevé també història de Déu. Els nostres camins es troben amb els camins de Déu. El món i la nostra realitat, tan fràgil i trencadissa, són santificats, salvats, per la vinguda de Déu en la nostra carn.

Déu ens visita, germans! Ve per redimir-nos! Beneïm el Senyor, el Déu d’Israel, fidel i compassiu! Advent i Nadal són el temps de la visita de Déu! Preparem-nos-hi, avui, a acollir el misteri d’aques­ta visita! És un misteri digne de tota la nostra veneració!